Home

Cultuur

Cultuur, wat is dat? Cultuur, daar moet je toch verstand van hebben? Dat is toch moeilijk? Nee hoor! We staan er midden in.

Kijk maar eens om je heen. Dan zie je mooie gebouwen, bijzondere hekwerken, oude poortjes, waardevolle voorwerpen, oude foto’s; kortom de geschiedenis van de gemeente. Er wordt in de gemeente veel gezongen, gemusiceerd en toneel gespeeld. Ook “beeldende kunst” zoals schilderen, handwerken en het maken van beelden gebeurt in vele vormen. Daarom is cultuur gewoon een deel van ons dagelijks leven.

Maar cultuur is meer. Kunst en cultuur zetten mensen vaak aan het denken over de grote vragen van het leven. Maar we kunnen ook blij worden van kunst en cultuur. Of er door getroost worden. Kortom, kunst en cultuur verrijken ons leven.

Als Stichting Cultuur Regio Stiens willen we u via deze website  helpen om door middel van kunst en cultuur meer invulling te geven aan uw leven.

Voor informatie over de Trimdiel Keunstrute, klik hier.

herfst stiens