Varen naar Dekema State

Op 25 april is om 15.45 uur de feestelijke opening van de zwaaikom bij Dekema State in Jelsum. Met het uitdiepen van de Lytse Feart en de realisatie van de zwaaikom met aanlegvoorzieningen bij Dekema State is het nu beter mogelijk om vanuit de binnenstad van Leeuwarden te varen naar Dekema State in Jelsum. Hiermee is een prachtig vaartraject gerealiseerd ten noorden van Leeuwarden. Vanaf de zwaaikom richting Dekema State is een fraai schelpenpad aangelegd. De samenwerkingspartners bij het project Varen naar Dekema State zijn: Stichting Dekema State, de gemeente Leeuwarderadeel en de gemeente Leeuwarden.

Daarnaast is de boerderij Op ‘e Terp 7 in Jelsum volledig gerestaureerd. Door deze restauratie kan Dekema State nu grotere groepen ontvangen en laten kennismaken met Dekema State. Daarnaast heeft de groep vrijwilligers van Dekema State nu een fijne plek gekregen.

Op zaterdag 25 april 2015 ontmoeten we u graag omstreeks 15.45 uur in de schuur van de boerderij, Op ‘e Terp 7 in Jelsum. Gezamenlijk lopen we dan naar de zwaaikom waar om 16.00 uur officieel bezoek voor het eerst zal aanleggen bij de zwaaikom.

Financiële bijdragen

Varen naar Dekema State is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO, provincie Fryslân, De Marrekrite en Stadsregio Leeuwarden. De restauratie van de boerderij kon worden gerealiseerd door bijdragen van Provincie Fryslân en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Voorjaarsfair ‘Groei en Bloei’

Op zaterdag 25 april vindt ook de voorjaarsfair ‘Groei en Bloei’ plaats met zo’n 60 standhouders. Dekema State is gratis te bezichtigen en er zijn rondleidingen om de stinzenplanten te bekijken (Kijk voor meer info op de website www.dekemastate.nl).

Het bestuur van Dekema State is enthousiast dat deze mooie projecten zijn gerealiseerd en nodigt u graag uit voor 25 april a.s.