Kunstwerk Britsum

Kunstwerk Britsum (2006)

In 2006 heeft het beleid ‘Ieder dorp een kunstbeeld’ er toe geleid dat in het dorp Britsum het eerste beeldende kunstwerk kon worden gerealiseerd. Dit kunstwerk heeft binnen het voor Britsum gekozen thema “Terpafgravingen in de meest brede zin van het woord” de titel “Scheppend” gekregen.britsum 1Britsum is in onze gemeente een dorp waar het afgraven (de kaalslag) van een terp heel duidelijk naar voren komt en op deze manier is geprobeerd de herinnering in stand te houden aan alles wat er zich rondom terpen en terpafgravingen heeft afgespeeld. Bij “Scheppend” is dit op een heel originele en passende wijze geslaagd.

Het kunstwerk is onthuld door de Commissaris van de Koningin in Fryslân (de heer Nijpels) en de burgemeester van Leeuwarderadeel (de heer Ter Keurs).

De kunstenaar is Jan Pieter de Graaf uit Harlingen.