Kunstwerk Koarnjum-Jelsum

Kunstwerk in Koarnjum-Jelsum (2011)

Dit kunstwerk is tot stand gekomen op initiatief van de Kultuerried Ljouwerteradiel in het kader van het gemeentelijke kunstbeleid met als doel om in elk dorp een kunstobject op basis van een cultuurhistorisch thema te realiseren.

de brugwijzers, koarnjum

Om de herinnering aan de voormalige “flapbrêge” in ere te houden is er in overleg met de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum gekozen voor het kunstobject “De Brugwijzers” van de heer Jan Hulsebos uit Darp (Drenthe).

De Brugwijzers

Het kunstobject “De Brugwijzers” bestaat uit twee identieke delen, die samen de voormalige “flapbrêge” karakteriseren die op deze locatie meer dan zeventig jaar dienst deed. De brug vormde in de twintigste eeuw de verbinding tussen Jelsum en Cornjum (vanaf 2009 Koarnjum). De kunstenaar heeft van de oorspronkelijke brug het middendeel als het ware in twee delen gezaagd, gekanteld en verkleind. Door het brugdeel aan de Jelsumer kant te laten wijzen naar Koarnjum en dat aan de Koarnjumer kant naar Jelsum wordt de voormalige verbinding tussen beide dorpen opnieuw vorm gegeven. Zo worden de objecten symbolische wegwijzers.

Historie

De “flapbrêge” tussen Jelsum en Koarnjum was een ophaalbrug, Bornzijl (Boarnsyl) geheten. De brug is gebouwd in 1891 en fungeerde als doorgang van schepen (30 ton) voor vervoer van terpaarde, turf en bieten van en naar de opslag in Koarnjum. Ook de schiettent voor het dorpsfeest kwam voorheen per schip naar het feestterrein. Nog duidelijk zichtbaar in het landschap is de terpafgraving bij de kerk in Koarnjum (“Tsjerketerp”). Met kiepkarren werd de modder via een soort van spoorrail door de Bokkestege naar de Koarnjumer Feart getransporteerd, waar de “skûtsjes” op hun vracht lagen te wachten. De schipper moest zelf de brug openen en kon voor de ontgrendeling terecht bij een dorpsbewoner. De “flapbrêge” is in 1964 afgebroken en vervangen door een duiker. Met het verdwijnen van de brug verdween ook de natuurlijke scheiding tussen de beide dorpen. De Koarnjumer Feart in het dorp zelf is eind jaren zeventig gedempt.

Onthulling

“De Brugwijzers” is op 20 mei 2011 onthuld door de wethouder cultuurzaken van de gemeente Leeuwarderadeel, mevrouw drs. A. Wachter – van Veen.