Feinsum

Feinsum

Het dorp ligt 2 kilometer ten noorden van Stiens aan de weg Leeuwarden-Holwerd. Ook dit is een terpdorp met lintbebouwing, met als centraal punt een mooi oud kerkje uit de 12de eeuw. In een ver verleden lag Feinsum aan de Middelsee. Het vroegere klooster Mariëngaarde had in het dorp een boerderij (uithof) waar monniken of lekenbroeders werkten. Tot 1800 stond er in Feinsum “ de Holdingastate “. Het enige wat aan die state herinnert is de straatnaam; Holdingawei. De meeste woningen in Feinsum staan aan de Holdingawei. Een aantal staan verspreid over het land aan de Hege hearewei, de Iestdyk, de Bredyk, de Poeldyk en de Poelhuzen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Feinsum.

Dorp Feinsum